BIOGRAFI

 

Jenny Jens Luks (f d Husvall, f 1974) är uppvuxen i bruksorten Finspång i norra Östergötland. Hen skrev under mellanstadieåren noveller om elvaåriga Frank som sökte sin sexuella identitet. Frank var Luks alter ego. Under tonårstiden fortsatte hen att skriva prosatexter, men intresset för lyrik tog allt mer plats.

Efter Humanistisk linje på De Geer-gymnasiet i Norrköping, sökte Luks till Skrivarlinjen på Bona folkhögskola i Motala där hen inriktade sig helt på lyriken. Metaforer som gränsar till det surrealistiska och absurda präglade tidigt texterna och har blivit Luks signum, långt ifrån det vardagliga och avskalade.

Efter en tvåårig journalistutbildning på Bona, flyttade Luks 1999 från Östergötland till Göteborg för att arbeta som journalist, främst inom kultur och nöje. Detta följdes av ett fördjupande distansår på Bonas skrivarlinje, med poeten och litteraturkritikern Hanna Hallgren som mentor.

Jenny Luks har arbetat som frilansjournalist inom djurrättsfrågor och har också drivit den veganska nyhetssajten Pinto Magasin. Sedan 2015 jobbar Luks som matredaktör på den gröna nyhetstidningen Syre. Hen har också varit aktiv i djurrättsrörelsen i närmare 15 år.

Veganism och politik är dock ämnen som Jenny Luks bara snuddar vid perifert i lyriken. 2018 släppte hen debutboken Parallellum, som utgår från det personliga med avstamp i sexualitet och könsidentitet. Samma år medverkade Luks på Pride Finspång och blev åter inbjuden de följande två åren, för att hålla tal och läsa poesi med utgångspunkt i hens icke-binära identitet.

2020 släppte Jenny Luks sin andra bok, Förmångligandet av stjärnor (Fri press förlag). I den har hen låtit sig inspireras av vispoeten Alf Hambe, som med sina egensinniga texter varit en förebild för Luks sedan tonåren. Boken är ett slags egen version av albumet Molom (1977).

Tredje boken Kornskiktet (Tallbergs förlag) kom 2022. Den gestaltar ickebinäritet, kroppshat och sorg. Med boken vill Jenny Luks ge en bild av könsdysfori, bortom tidningsrubrikerna.

Luks har medverkat på en rad scener i Östergötland, Stockholm, Västsverige, Småland, Halland och Skåne, med diktläsningar, föredrag och panelsamtal. 2019, 2020 och 2021 tilldelades Jenny Luks arbetsstipendium från Författarfonden. Hen har också läst Dagens dikt i Sveriges radio P1.

"Poesi handlar om att förlora sig själv i det som inte är helt begripligt."

Jenny Luks. Foto: Jarmo Väyrynen. Beskuren.

Forum för poesi och prosa, arrangerat av Författarcentrum Väst.
Foto: Jarmo Väyrynen.